Informujemy, iż OPCW Popiński i Wspólnicy Spółka jawna realizuje Projekt pn. „Wsparcie OPCW Popiński i Wspólnicy Spółka jawna w zakresie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy objęty Umową o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-14-1056/20-00.

Celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz jego bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 85 895,79 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) : 85 895,79 zł

Kontakt

Logo OPCW poziom

ul. Żelazna 68, Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00