Skip to content
FE_POIR_poziom_pl

Informujemy, iż Good Food Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje Projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. komandytowa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy objęty Umową o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-14-1061/20-00.

Celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz jego bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 74 976,00 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) : 74 976,00 zł